Tag Archives: xml

Pobieranie PHP’em CDATA i atrybutów z XMLa

Przykładowo mamy poniższy kod XML i potrzebujemy pobrać dane i z atrybutów i z CDATA. Czynimy to następująco: Mamy poniższy XML: <products> <product id=”123″ cena=”123.00″><![CDATA[produkt XYZ]]></product> <product id=”23″ cena=”13.00″><![CDATA[produkt XZ]]></product> <product id=”12″ cena=”3.00″><![CDATA[produkt YZ]]></product> </products> Wyciągamy z niego dane poniższym kodem: $old = simplexml_load_file(‚plik.xml’, NULL, LIBXML_NOCDATA); foreach ($new->products->product as $key => $value) { print_r($value); //atrybuty echo (string)$value; //CDATA }