Tag Archives: ubuntu

W: Błąd GPG: Następujące podpisy nie mogły zostać zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY

Sporadycznie może się zdarzyć, że po aktualizacji naszego Ubuntu pojawi się komunikat o braku klucza GPG. Problem można rozwiązać w bardzo prosty sposób: Załóżmy, że pojawia się komunikat: W: Błąd GPG: http://repository.spotify.com stable InRelease: Następujące podpisy nie mogły zostać zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY 082CCEDF94558F59   Rozwiązanie: gpg –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 –recv-keys 082CCEDF94558F59 gpg –armor –export 082CCEDF94558F59 | sudo apt-key add… Read more »

PHP Fatal error: Call to undefined method mysqli_stmt::get_result()

Czasem możemy spotkać się z takim oto komunikatem podczas korzystania z : PHP Fatal error:  Call to undefined method mysqli_stmt::get_result() W przypadku dystrybucji takich jak Debian czy Ubuntu rozwiązaniem jest zainstalowanie pakietu mysqlnd dla PHP: (sudo) aptitude install php5-mysqlnd Jeśli masz już zainstalowany pakiem php5-mysql otrzymasz komunikat, że zostanie on odinstalowany. Oczywiście wyrażamy na to zgodę.

Ubuntu: PHP Fatal error: Class ‚MongoClient’ not found in

Pisząc aplikację dla jednego z moich klientów natknąłem się na firmowym komputerze na problem w postaci komunikatu: „PHP Fatal error:  Class ‚MongoClient’ not found in…” Oczywiście problemem był brak wparcia MongoDB przez PHP. Na szybko zainstalowałem takowe i po kłopocie. Jak to zrobiłem? 1. Zainstalowałem potrzebne pakiety: sudo apt-get install php5-dev php5-cli php-pear make 2. Następnie za pomocą PECL przygotowałem… Read more »

Instalacja SSH2 do PHP pod Ubuntu

      Brak komentarzy do Instalacja SSH2 do PHP pod Ubuntu

Czasem pojawia się potrzeba skorzystania z ssh z poziomu php. Chociażby do pobrania pliku poprzez SFTP. Jeśli posiadasz system Ubuntu Server musisz doinstalować odpowiednie pakiety: apt-get install libssh2-1-dev libssh2-php Sprawdź czy poprawnie zainstalwowały się php -m |grep ssh2 Po wykonaniu powyższego polecenia php powinien zwrócić komunikat „ssh2” Jeśli używasz PHP-FPM, zrestartuj poleceniem: service php-fpm restart Jeśli używasz Apache2, zrestartuj poleceniem:… Read more »

Montowanie systemu plików exFAT pod Ubuntu 13.10

Ubuntu jest stosunkowo wygodnym systemem do pracy codziennej, jednakże czasem zwyczajnie coś nie działa. W tym wypadku nie działa, gdyż brakuje paczki obsługującej system plików exFAT. Najprostszym sposobem na zamontowanie partycji jest dodanie nowego repozytorium do bazy i instalacja odpowiedniego pakietu. A więc do dzieła: 1. Otwieramy terminal i dodajemy repo: sudo add-apt-repository ppa:relan/exfat 2. Aktualizujemy listę paczek sudo apt-get… Read more »

Ubuntu i instalacja Sublime Text 2

Na początek zaznaczę, że procedura instalacji była testowana na Ubuntu 12.10 i 13.04, na wcześniejszych wersjach również powinna zadziałać, jednakże mogą pojawić się komplikacje (choć nie muszą). 1. Na początek pobierz najnowszą paczkę Sublime Text 2 ze strony projektu: http://www.sublimetext.com/2 2. Wypakuj ją np. do katalogu ~/tmp (o ile taki posiadasz) za pomocą polecenia: tar xf Sublime Text NUMER_WYDANIA x64.tar.bz2 -C… Read more »

Pakiet kompilacyjny dla CentOS 6

      Brak komentarzy do Pakiet kompilacyjny dla CentOS 6

Jeśli zdarza Ci się kompilować coś pod Debianem, bądź Ubuntu. Zapewne zdarzało Ci się wtedy instalować pakiet do kompilowania aplikacji: [sudo] apt-get install build-essential Natomiast w przypadku CentOS, nie istnieje taki pakiet, dlatego też należy zainstalować zbiór aplikacji w nieco inny sposób: [sudo] yum groupinstall „Development Tools” UWAGA! Development Tools zawiera wszystkie pakiety deweloperskie. Rozmiar ich może być znaczny.