Tag Archives: hasło

Logowanie przez SSH bez hasła, przy użyciu klucza

Administrując dużą ilością serwerów, nie sposób spamiętać wszystkich haseł. Na każdym z nich (przy założeniu, że zachowujemy zasady bezpiecznej konfiguracji) mamy bardzo różne hasła. Pojawia się potrzeba używania takich programów jak chociażby KeePassX. Jednakże wygodniejszym rozwiązaniem, które możemy zastosować do logowania SSH na serwery jest prywatny klucz autoryzacyjny RSA. Możemy wygenerować go w kilka chwil, a zwróci się to nam… Read more »

Reset hasła użytkownika root MySQL

      Brak komentarzy do Reset hasła użytkownika root MySQL

Aby zmienić hasło root’a MySQL’a bez znajomości starego hasła należy: Zatrzymać usługę MySQL Uruchom MySQL z parametrami: –skip-grant-tables –skip-networking (pierwszy parametr omija sprawdzanie hasła, drugi uniemożliwia logowanie ze zdalnych hostów – dla bezpieczeństwa) Przejdź do shella MySQL – w przypadku Linuksa będzie to polecenie: mysql Zmień hasło root’a poleceniem: UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD(‚MojeNoweHaslo’) WHERE User=’root’; Przeładuj uprawnienia użytkowników poleceniem: FLUSH PRIVILEGES; Zatrzymaj MySQL Uruchom… Read more »