Komunikat: Working copy text base is corrupt

      Brak komentarzy do Komunikat: Working copy text base is corrupt

Czasem może się zdarzyć, że rozsypie nam się repozytorium SVN, a w czasie próby pracy na nim, otrzymamy komunikat: Working copy text base is corrupt.

Problem możemy rozwiązać na dwa sposoby:

1. Utworzyć nowe repozytorium za pomocą komendy svn checkout;

2. Skorzystać ze skryptu napisanego przez Johna Petera (Link do oryginalnego wątku ze skryptem), który powinien naprawić Twój problem. Skrypt pozwoliłem sobie, zamieścić poniżej:

#!/bin/bash
set -e

usage(){
echo „Error $errcode $errorcode at line ${BASH_LINENO[0]} while executing: $BASH_COMMAND”
exit $errorcode
}
trap usage ERR

file=”$1″

[ -f „$file” ] # must be a file

url=$(svn info „$file” | grep ‚^URL’ | awk ‚{print $2}’)
root=$(svn info „$file” | grep ‚^Working Copy Root’ | awk -F’:’ ‚{print $2}’)
rev=$(svn info „$file” | grep ‚^Revision’ | awk -F’:’ ‚{print $2}’)

name=”$(basename $url)”
dir=”$(dirname $url)”

tmp=”$(mktemp -d .tmp.XXX)”

echo „Doing fresh checkout for: $name”
echo ” URL: $dir”
echo ” dest: $tmp”
echo ” rev: $rev”

svn co -N -r $rev „$dir” „$tmp” >> /dev/null
hash=$(cd „$tmp” && sha1sum „$name” | awk ‚{print $1}’)
corrupt=$(find ${root}/.svn/pristine -name $hash.svn-base)
svnbase=$(find ${tmp}/.svn/pristine -name $hash.svn-base)

corrupt_sum=$(md5sum „$corrupt” | awk ‚{print $1}’)
svnbase_sum=$(md5sum „$svnbase” | awk ‚{print $1}’)

if [[ „$corrupt_sum” != „$svnbase_sum” ]]
then
echo „Fixing .svn-base for $name”
echo ” from: $corrupt_sum (corrupted)”
echo ” to: $svnbase_sum (expected)”
echo ” src: $svnbase”
echo ” dest: $corrupt”
cp $svnbase $corrupt
else
echo „No corruption detected”
fi

rm -rf „$tmp”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.