Category Archives: MySQL

Wycięcie z pliku SQL DUMP pojedynczej bazy danych pojedynczej tabeli

Czasem może się zdarzyć, że potrzebujemy wyciągnąć pojedynczą tabelę wraz z jej zawartością z pliku *.sql ważącego np. 2.5GB (ale może być nawet mniejszy). Nie opłaca się wtedy otwierać go za pomocą edytora tekstu, gdyż jest duża szansa, że tej zawiesi się lub braknie RAMu. Rozwiązaniem problemu jest użycie programu Sed w następujący sposób sed -n -e ‚/CREATE TABLE.*nazwa_tabeli/,/– ——————————————————–/p’ baza.sql > tabela.sql Rzecz… Read more »

CentOS6/RHEL i instalacja MariaDB 5.5

      Brak komentarzy do CentOS6/RHEL i instalacja MariaDB 5.5

Aby w szybki sposób zainstalować serwer MariaDB na systemach RHEL 6 i CentOS6 należy: 1. Utwórz plik [sudo] touch /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo 2. Uzupełnij go poniższymi liniami: [mariadb] name = MariaDB baseurl = http://yum.mariadb.org/5.5/centos6-amd64 gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB gpgcheck=1 3. Zaktualizuj listę pakietów: [sudo] yum update 4. Zainstaluj pakiet serwera i klienta MariaDB [sudo] yum install MariaDB-server MariaDB-client 5. Uruchom serwer MariaDB (może być to mylne,… Read more »

RHEL6 / CentOS6 – instalacja (i upgrade) MySQL 5.5

      1 komentarz do RHEL6 / CentOS6 – instalacja (i upgrade) MySQL 5.5

1. Usuń stare pakiety MySQL: yum remove mysql mysql-* 2. Dodaj repozytorium REMI: [KLIK] 3. Zainstaluj MySQL 5.5: yum –enablerepo=remi,remi-test install mysql mysql-server 4. Uruchom demona MySQLd: service mysqld start 5. Dodaj do demonów startujacych wraz z systemem: chkconfig –levels 235 mysqld on 6. Odpal skrypt upgrade’ujący: mysql_upgrade

Reset hasła użytkownika root MySQL

      Brak komentarzy do Reset hasła użytkownika root MySQL

Aby zmienić hasło root’a MySQL’a bez znajomości starego hasła należy: Zatrzymać usługę MySQL Uruchom MySQL z parametrami: –skip-grant-tables –skip-networking (pierwszy parametr omija sprawdzanie hasła, drugi uniemożliwia logowanie ze zdalnych hostów – dla bezpieczeństwa) Przejdź do shella MySQL – w przypadku Linuksa będzie to polecenie: mysql Zmień hasło root’a poleceniem: UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD(‚MojeNoweHaslo’) WHERE User=’root’; Przeładuj uprawnienia użytkowników poleceniem: FLUSH PRIVILEGES; Zatrzymaj MySQL Uruchom… Read more »