Monthly Archives: Sierpień 2013

The warning means that you ran rpm directly instead of using yum.

Czasem może zdarzyć się, ze Centek wysypie podczas update’u komunikat: The warning means that you ran rpm directly instead of using yum. Komunikat ten oznacza, że komenda rpm instaluje pakiety w bazie danych rpm bez użycia yum API. Aby uniknąć tego ostrzeżenia wykonujemy poniższe polecenia z poziomu root’a: yum clean all rpm –rebuilddb yum update