Lista dysków i ich montowanie w Linuksie

Montowanie dysków (jak również pendrive’ów czy kart pamięci) jest dość proste i nie wymaga zbyt dużego nakładu pracy. Aby podejrzeć urządzenia które są lub mogą zostać zamontowane, wystarczy użyć polecenia: lsblk Aby podejrzeć wszystkie urządzenia, również „puste” należy wywołać polecenie z parametrem -a. lsblk -a Widzimy kolumny: NAME – nazwa urządzenia (urządzenie dostępne jest w […]

W: Błąd GPG: Następujące podpisy nie mogły zostać zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY

Sporadycznie może się zdarzyć, że po aktualizacji naszego Ubuntu pojawi się komunikat o braku klucza GPG. Problem można rozwiązać w bardzo prosty sposób: Załóżmy, że pojawia się komunikat: W: Błąd GPG: http://repository.spotify.com stable InRelease: Następujące podpisy nie mogły zostać zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY 082CCEDF94558F59   Rozwiązanie: gpg –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 –recv-keys 082CCEDF94558F59 gpg –armor […]

Samsung RF 510, ArchLinux i problemy ze zmianą jasności ekranu

Od pewnego czasu korzystam z Archa, jednakże moje oczy męczył problem zbyt jasnego ekranu. Jak się okazało, nie mogę zmienić siły podświetlenia, pomimo, że ikonka na ekranie pokazuje, że sterownik obniżył poziom podświetlenia. Postanowiłem więc podziękować dotychczasowemu sterownikowi – Nvidia z repozytorium CK i skorzystać z otwartych sterowników Nouveau. W kilku krokach jak to zrobić: Jeśli […]

Pobieranie PHP’em CDATA i atrybutów z XMLa

Przykładowo mamy poniższy kod XML i potrzebujemy pobrać dane i z atrybutów i z CDATA. Czynimy to następująco: Mamy poniższy XML: <products> <product id=”123″ cena=”123.00″><![CDATA[produkt XYZ]]></product> <product id=”23″ cena=”13.00″><![CDATA[produkt XZ]]></product> <product id=”12″ cena=”3.00″><![CDATA[produkt YZ]]></product> </products> Wyciągamy z niego dane poniższym kodem: $old = simplexml_load_file(‚plik.xml’, NULL, LIBXML_NOCDATA); foreach ($new->products->product as $key => $value) { print_r($value); //atrybuty […]

Komunikat: Working copy text base is corrupt

Czasem może się zdarzyć, że rozsypie nam się repozytorium SVN, a w czasie próby pracy na nim, otrzymamy komunikat: Working copy text base is corrupt. Problem możemy rozwiązać na dwa sposoby: 1. Utworzyć nowe repozytorium za pomocą komendy svn checkout; 2. Skorzystać ze skryptu napisanego przez Johna Petera (Link do oryginalnego wątku ze skryptem), który powinien […]

Wycięcie z pliku SQL DUMP pojedynczej bazy danych pojedynczej tabeli

Czasem może się zdarzyć, że potrzebujemy wyciągnąć pojedynczą tabelę wraz z jej zawartością z pliku *.sql ważącego np. 2.5GB (ale może być nawet mniejszy). Nie opłaca się wtedy otwierać go za pomocą edytora tekstu, gdyż jest duża szansa, że tej zawiesi się lub braknie RAMu. Rozwiązaniem problemu jest użycie programu Sed w następujący sposób sed -n -e ‚/CREATE TABLE.*nazwa_tabeli/,/– […]

Instalacja przeglądarki Google Chrome pod Red Hat 6 (RHEL 6), CentOS 6 i Fedora

Instalacja Google Chrome w systemie Fedora 12-15, CentOS 6 i Red Hat 6 (RHEL 6) jest stosunkowo prosta. Utwórz plik /etc/yum.repos.d/google.repo, a następnie dodaj poniższe wpisy: 32-bit: [google] name=Google – i386 baseurl=http://dl.google.com/linux/rpm/stable/i386 enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub 64-bit: [google64] name=Google – x86_64 baseurl=http://dl.google.com/linux/rpm/stable/x86_64 enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub Kolejnym krokiem jest instalacja interesującej Cię wersji przeglądarki. Masz do wyboru: […]