The warning means that you ran rpm directly instead of using yum.

Czasem może zdarzyć się, ze Centek wysypie podczas update’u komunikat:

The warning means that you ran rpm directly instead of using yum.

Komunikat ten oznacza, że komenda rpm instaluje pakiety w bazie danych rpm bez użycia yum API. Aby uniknąć tego ostrzeżenia wykonujemy poniższe polecenia z poziomu root’a:

yum clean all
rpm --rebuilddb
yum update

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.