Monthly Archives: Wrzesień 2013

CentOS6/RHEL i instalacja MariaDB 5.5

      Brak komentarzy do CentOS6/RHEL i instalacja MariaDB 5.5

Aby w szybki sposób zainstalować serwer MariaDB na systemach RHEL 6 i CentOS6 należy: 1. Utwórz plik [sudo] touch /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo 2. Uzupełnij go poniższymi liniami: [mariadb] name = MariaDB baseurl = http://yum.mariadb.org/5.5/centos6-amd64 gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB gpgcheck=1 3. Zaktualizuj listę pakietów: [sudo] yum update 4. Zainstaluj pakiet serwera i klienta MariaDB [sudo] yum install MariaDB-server MariaDB-client 5. Uruchom serwer MariaDB (może być to mylne,… Read more »

OVH instaluje własne klucze SSH na Twoim serwerze

Po zakupie serwera dedykowanego w OVH możesz spotkać się z sytuacją, że ktoś grzebie na Twojej maszynce. Są to operatorzy OVH, którzy logują się na serwerze w celu pomocy w momencie zgłoszenia. Jeśli wolisz zachować swoje dane tylko dla siebie, wykonaj poniższe polecenia w celu odcięcia dostępu technikom OVH. W pliku: /root/.ssh/authorized_keys2 usuń linie zaczynające się: from=”213.186.50.100″ from=”::ffff:213.186.50.100″ W pliku: /etc/crontab usuń… Read more »

RHEL6 / CentOS6 – instalacja (i upgrade) MySQL 5.5

      1 komentarz do RHEL6 / CentOS6 – instalacja (i upgrade) MySQL 5.5

1. Usuń stare pakiety MySQL: yum remove mysql mysql-* 2. Dodaj repozytorium REMI: [KLIK] 3. Zainstaluj MySQL 5.5: yum –enablerepo=remi,remi-test install mysql mysql-server 4. Uruchom demona MySQLd: service mysqld start 5. Dodaj do demonów startujacych wraz z systemem: chkconfig –levels 235 mysqld on 6. Odpal skrypt upgrade’ujący: mysql_upgrade

CentOS6 / RHEL6 – dodanie repozytorium REMI

      Brak komentarzy do CentOS6 / RHEL6 – dodanie repozytorium REMI

Czasem możesz potrzebować jeszcze nowszych pakietów niż masz dostępne w standardowej dystrybucji CentOS 6 / RHEL 6. Należy wtedy dodać do listy repozytorium REMI. UWAGA! Repozytorium REMI wymaga wcześniejszego zainstalowania repozytorium EPEL (instalacja EPEL zawarta w instrukcji). Instalacja: [32-bit] [sudo] rpm -ivh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm [sudo] rpm -ivh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm [64-bit] [sudo] rpm -ivh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm [sudo] rpm -ivh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm W przypadku pytania o klucz GPG, wciśnij y, a… Read more »

Synchronizacja czasu – NTP pod CentOS6

      Brak komentarzy do Synchronizacja czasu – NTP pod CentOS6

Potrzebowałem dziś zsynchronizować czas na wszystkich moich serwerach, najprostszym rozwiązaniem jest instalacja klienta NTP i zsynchronizowanie wszystkich serwerów z jednym NTPd. Aplikacje potrzebne: NTP Client 1. Zaloguj się na konto root’a, bądź skorzystaj z konta zawartego w pliku sudoers (w przypadku drugiej opcji, używaj przed komendami polecenia sudo) 2. Zainstaluj klienta NTP: yum install ntp 3. Dodaj usługę NTP do… Read more »